Privacyverklaring

Het Strijkhuis (Het Strijkhuis BVBA en Het Diensten Team BVBA) doet er alles aan om zich
te houden aan de toepassing van de wetten en regels m.b.t. de bescherming van
persoonsgegevens, met in het bijzonder de toepassing van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat de medewerkers van Het Strijkhuis gehouden zijn aan:
- persoonsgegevens enkel te verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, met name de werking van een dienstencheque bedrijf. Hiervoor wordt ook enkel
het minimum aan gegevens opgevraagd.
- zich te houden aan technische en organisatorische maatregelen welke de beveiliging
van persoonsgegevens waarborgen
- geen persoonsgegevens door te geven aan andere partijen, tenzij dit strikt noodzakelijk
is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze werden verstrekt (bv. Aan een
verzekeringsmaatschappij )

De bewaartermijn van persoonsgegevens is niet langer dan noodzakelijk voor de goede werking
van de diensten van Het Strijkhuis. De bewaartermijn is gebaseerd op de bewaartermijn voor
boekhoudkundige documenten.
U heeft steeds recht op inzage, correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij
van u ontvangen hebben. Hiervoor neemt u, verplicht schriftelijk, contact op ofwel per mail
naar info@hetstrijkhuis.be ofwel per briefwisseling naar het adres van de zetel van Het
Strijkhuis (Heuvelstraat 142 – 2620 Hemiksem). Om uw identiteit te controleren, vragen wij u
een vorm van identificatie bij de mail of brief te voegen.
Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij u op dezelfde
manier contact op te nemen.
Het Strijkhuis BVBA kan echter geen aansprakelijkheid voor schade aanvaarden, ten gevolge
van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie

Openingstijden:
Ma van 8.00u tot 18.00u
Di van 8.00u tot 19.00u
Woe van 8.00u tot 18.00u
Do van 8.00u tot 19.00u
Vrij van 8.00u tot 18.00u
Zat van 9.00u tot 12.00u

Sluitingsdagen 2018 klik hier

Formulieren

Weblinks