Dienstencheques

Het Systeem van de dienstencheques

Het ministerie van arbeid heeft het mogelijk gemaakt om bepaalde diensten voor particulieren betaalbaar te maken. Bedrijven erkend door het ministerie, bieden huishoudelijke diensten aan welke u met dienstencheques betaalt. De aangeboden diensten bestaan voornamelijk uit strijken en poetsen.

Wie kan genieten van deze maatregel?

Elke particulier kan dienstencheques aankopen en gebruiken als betaalmiddel voor huishoudelijke hulp. Bedrijven kunnen de dienstencheques niet aankopen, maar kunnen wel een samenwerking organiseren voor een poetsdienst welke aangerekend wordt via facturatie.

Wat kost een dienstencheque?

U betaalt 7,50 euro per dienstencheque. Daarnaast is de aankoop van dienstencheques ook fiscaal voordelig. Per belastingplichtige geeft dit recht op een belastingsvermindering van 30%. De korting wordt berekend op het totale bedrag van de aankoop van dienstencheques, met een beperking van 500 cheques per jaar.  Vóór 1 maart van elk jaar ontvangt u een fiscaal attest dat u bij uw belastingsaangifte moet voegen.

Hoe dienstencheques bestellen?

U kunt deze bestellen via de website of via dit formulier welke u afdrukt, invult en faxt naar het nummer 02/678.28.28.
Bij ontvangst van uw aanvraag van dienstencheques, zal er u een gebruikersnummer toegekend worden welke u samen met een beschrijving van het systeem van dienstencheques per post ontvangt. U kan enkel dienstencheques bestellen na ontvangst van uw gebruikersnummer en de dienstencheques dient u te bestellen per 10 stuks

Nieuwe bepalingen vanaf 1/1/2013

Geldigheidsduur van de dienstencheque. De dienstencheques die aangekocht worden vanaf 1 augustus 2012 tot 31 december 2012 hebben een geldigheidsduur tot en met 30 april 2013.
Een dienstencheque zal vanaf 1 januari 2013 8,50 EUR kosten.

Vanaf 2013 zal het plafond verlaagd worden tot 400 dienstencheques per gebruiker of 800 dienstencheques per gezin. De gebruiker zal 100 dienstencheques extra kunnen bestellen mits een bijkomende kost van 1€ per dienstencheques.

De vastgestelde fiscale aftrekbaarheid van 30% blijft behouden.

Voor meer informatie gaat u naar de link van de dienstencheques-RVA.

.

Nieuwe maatregelen dienstencheques

Naar aanleiding van de begrotingsonderhandelingen heeft de regering beslist om het systeem van de dienstencheques te wijzigen op volgende punten:

Vanaf 1 januari 2014 stijgt de aankoopprijs van een dienstencheque van 8,50 naar 9 EUR voor de 400 eerste dienstencheques per persoon of de 800 eerste dienstencheques per gezin per kalenderjaar. De prijs stijgt van 9,50 EUR naar 10 EUR voor elke bijkomende dienstencheque. De inruilwaarde voor de dienstencheque-ondernemingen blijft gelijk.

 

 

Dienstencheques die aangekocht of omgeruild worden tussen 1 september 2013 en 31 december 2013 zullen een geldigheidsduur hebben tot en met 30 april 2014. Dit betekent dat deze cheques tot 30 april 2014 kunnen gebruikt, omgeruild of terugbetaald worden, daarna niet meer.

 

 

Het maximumbedrag waarop de belastingvermindering voor dienstencheques van toepassing is, wordt vanaf 1 juli 2013 beperkt tot 1.350 EURO (920 EUR niet geïndexeerd) per persoon per jaar. Het voordeel blijft onveranderd op 30 procent van de betaalde cheque. Voor 2013 is er wel voorzien in een uitzondering voor de uitgaven gedaan voor 1 juli 2013 waardoor voor deze uitgaven de belastingvermindering nog geldt tot 2.720 EUR (1.810 euro niet geïndexeerd).

 

Openingstijden:
Ma van 8.00u tot 18.00u
Di van 8.00u tot 19.00u
Woe van 8.00u tot 18.00u
Do van 8.00u tot 19.00u
Vrij van 8.00u tot 18.00u
Zat van 9.00u tot 12.00u

Sluitingsdagen 2018 klik hier

Formulieren

Weblinks